BİLANÇO 2016

2016 Yılı Bilanço ve Gelir tablosu.

  Bilanço :

                       

Hesap Kodu     

Adı                                         

2015 YILI

2016 YILI

1

I-DÖNEN VARLIKLAR                           

      693.305,06   

     1.016.400,52   

10

  A-Hazır Değerler                          

      655.197,46   

        983.774,44   

100

    1-Kasa                                  

                  160,51   

                    384,72   

101

    2-Alınan Çekler

          300.200,00   

            321.200,00   

102

    3-Bankalar                              

          354.836,95   

            662.189,72   

11

  B-Menkul Kıymetler                        

                   -     

                     -     

118

    4-Diğer Menkul Kıymetler                

                           -     

                              -     

12

  C-Ticari Alacaklar                        

                   -     

                     -     

120

    1-Alıcılar                              

                           -     

                              -     

13

  D-Diğer Alacaklar                        

        34.523,75   

          30.722,94   

136

    5- Diğer Çeşitli Alacaklar                              

            34.523,75   

              30.722,94   

138

    6- Diğer Çeşitli Alacaklar                              

                           -     

              12.015,01   

139

    7- Diğer Çeşitli Alacaklar                              

                           -     

-             12.015,01   

15

  E-Stoklar                                 

          1.432,28   

           1.432,28   

157

    5-Diğer Stoklar                         

              1.432,28   

                 1.432,28   

18

G-Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakk.

                   -     

              470,86   

 

    1-Gelecek Aylara Ait Giderler

                           -     

                    470,86   

19

  H-Diğer Dönen Varlıklar                   

          2.151,57   

                     -     

195

    5-İş Avansları                          

              2.151,57   

                              -     

2

II-DURAN VARLIKLAR                          

   2.937.893,05   

   17.136.067,86   

22

  A-Ticari Alacaklar                        

          1.910,20   

           1.910,20   

226

    5-Verilen Depozito ve Teminatlar        

              1.910,20   

                 1.910,20   

24

  C-Mali Duran Varliklar                    

          7.469,95   

          20.000,00   

240

    1-Bağlı Menkul Kıymetler                

              7.469,95   

              20.000,00   

25

  D-Maddi Duran Varliklar                   

   2.926.663,21   

   17.113.059,87   

250

    1-Arazi ve Arsalar                      

                  264,87   

        1.362.000,00   

252

    3-Binalar                               

      3.177.072,59   

      15.841.000,00   

254

    5-Tasıtlar                              

            25.458,16   

              25.458,16   

255

    6-Demirbaşlar                           

            50.495,13   

              50.495,13   

257

    8-Birikmiş Amortismanlar(-)             

-        326.627,54   

-          327.893,42   

258

    9-Yapılmakta Olan Yatırımlar            

                           -     

                              -     

259

    10-Verilen Avanslar

 

            162.000,00   

26

  E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar           

          1.172,38   

           1.097,79   

260

    1-Haklar                                

              1.321,56   

                 1.321,56   

268

    7-Birikmiş Amortismanlar (-)

-                149,18   

-                   223,77   

28

  G-Gelecek Yıll.Ait Gdrl.ve Glr.Tahakkukl  

            677,31   

                     -     

280

    1-Gelecek Yıllara Ait Giderler          

                  677,31   

                              -     

               

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI                   

   3.631.198,11   

   18.152.468,38   

3

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR             

      253.318,44   

        261.350,06   

32

  B-Ticari Borçlar                          

              30,50   

           2.484,33   

320

    1-Satıcılar                             

                    30,50   

                    859,33   

326

    4-Alınan Depozito ve Teminatlar         

                           -     

                 1.625,00   

33

  C-Diğer Borçlar                           

        26.728,16   

          12.600,36   

335

    4-Personele Borçlar                     

                           -     

                              -     

336

    5-Diğer Çesitli Borçlar                 

            26.728,16   

              12.600,36   

34

  D-Alınan Avanslar                         

                   -     

                     -     

340

    1-Alınan Avanslar                       

                           -     

                              -     

36

  F-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler         

            112,50   

           1.167,40   

360

    1-Ödenecek Vergi ve Fonlar              

                  112,50   

                    463,05   

361

    2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri  

                           -     

                    704,35   

38

  H-Gelecek Ayl.Ait Gelir.ve Gider Tahakk   

      226.447,28   

        245.097,97   

380

   1-Gelecek Aylara Ait  Gelirler

      224.297,28   

        239.597,97   

381

    2-Gider Tahakkukları                    

              2.150,00   

                 5.500,00   

5

III-ÖZKAYNAKLAR                             

   3.377.879,67   

   17.891.118,32   

50

  A-Mal Varlığı                         

   3.377.879,67   

   17.403.542,21   

500

    1-Mal Varlığı                               

      3.377.879,67   

        3.377.879,67   

500

    2-Maddi Duran Varlık Yeniden Değ. Artışları                               

                           -     

      14.025.662,54   

54

  C-Kar Yedekleri                           

                   -     

                     -     

549

    5-Özel Fonlar                           

                           -     

                              -     

59

  F-Dönem Net Gelir Fazlası(Gider Fazlası)                  

                   -     

        487.576,11   

590

    1-Dönem Net Gelir Fazlası                        

                           -     

            487.576,11   

               

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI                   

   3.631.198,11   

   18.152.468,38   

 

  Gelir Tablosu :                                      

   

BRÜT GELİRLER  852.261,25
1.Kira Gelirleri 811.633,20 
2.Şartlı Bağışlar 4.200,00 
3.Şartsiz  Bağışlar 36.428,05 
4.Diğer Gelirler 0 
İNDİRİMLER(-)   
NET FAALİYET GELİRLERİ  852.261,25
  BRÜT FAALİYET GELİR GİDER FARKI  852.261,25
FAALLİYET GİDERLERİ (-)  -472.302,29
1-Genel Yönetim Giderleri -108.739,60 
2.Amaca Yönelik Giderler -363.562,69 
a-Sema Yazar İlköğretim Okulu Yardımları-3.500,00  
b-Sema Yazar Orta Okulu Yardımları-350,00  
c-Hayri Haseki Aile Sağlığı Merkezi Yardımları-8.840,00  
d-Üniversite Öğrencilerine Verilen  Burs Yardımları-274.050,00  
e-Malzeme Kıtap Kırtasiye Yardımları-1.100,00  
f-Amaç İçi Faaliyetlerde Kullanılmak Üzere Katalog,Bayrak,Plaket v.b. Giderler-5.546,00  
g-Yoksullara Yapılan Gıda ve Malzeme Yardımı-1.572,00  
h-Yapılan Sosyal Yardımlar-800,00  
ı-Öğrenci Tanışma ve Mezuniyet Toplantısı Giderleri-940,00  
i-Bursiyer Öğrenci Yemek Giderleri-17.442,00  
j-Kayseri Sera Afet Koordinasyon Merkezi -30.809,80  
k-Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne Yapılan Yardımlar-652,02  
l-Amasra  Gezisi-4.270,00  
m-Sema Yazar Parkı (Ankara) -1.351,25  
n-Sema Yazar Anma Töreni -363,22  
o-Sema Yazar Vakfı 25. Yıl Kutlaması Konser ve Diğer Giderleri-2.180,00  
p-Öğrenci İngilizce Kurs Giderleri-7.200,00  
r-Öğrenci Diğer Kurs Giderleri-440,00  
s-Kayseri İli Yardım Derneği-1.000,00  
t-Amaçlara Yönelik Diğer Faaliyet Giderleri-1156,40  
    
    
 FAALİYET GELİR GİDER FARKI  379.958,96
DİĞ.FAAL.OL. GELİR ve KARLAR  123.943,82
 1.İştiraklerden Temettü Gelirleri - 
 2.Faiz Gelirleri 11.485,43 
 3.Menkul Kıymet Satış Gelirleri 0,00 
 4.Kambiyo Karları 111.431,94 
5. Diğer Olağan Gelir Ve Karlar 1.026,45 
DİĞ.FAAL.OL.GİDER ve ZARARLAR (-)  -16.327,15
 1. Kambiyo Zararları -4.312,14 
 2. Karşılık Giderleri -12.015,01 
  OLAĞAN GELİR GİDER FARK  487.575,63
DİĞ.FAAL.OL.DIŞI GELİR VE KARLAR  0,52
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 0,00 
2-Diğer Faal. Ol.dışı Gelir ve Karlar 0,52 
DİĞ.FAAL.OL.DIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)  -0,04
1-Önceki Döneme Ait Gider ve Zararlar (-) 0,00 
2-Diğer Faal.Ol.dışı Gider ve Zararlar (-) -0,04 
 DÖNEM GELİR GİDER FARKI  487.576,11