BİLANÇO 2017

2017 Yılı Bilanço ve Gelir tablosu.

  Bilanço :

         

Hesap Kodu      Adı                                          2016 YILI2017 YILI
1I-DÖNEN VARLIKLAR                                 1,016,400.52         1,268,913.69   
10  A-Hazır Değerler                                   983,774.44         1,057,608.39   
100    1-Kasa                                                       384.72                        359.13   
101    2-Alınan Çekler            321,200.00                292,000.00   
102    3-Bankalar                                           662,189.72                765,249.26   
11  B-Menkul Kıymetler                                              -              109,161.20   
118    4-Diğer Menkul Kıymetler                                               -                  109,161.20   
12  C-Ticari Alacaklar                                              -                           -     
120    1-Alıcılar                                                             -                                    -     
13  D-Diğer Alacaklar                                   30,722.94              99,731.83   
136    5- Diğer Çeşitli Alacaklar                                             30,722.94                  93,484.83   
138    6- Şüpheli Diğer Çeşitli Alacaklar                                             12,015.01                     6,247.00   
139    7- Diğer Çeşitli Alacaklar Karşılığı (-)                              -             12,015.01                                  -     
15  E-Stoklar                                             1,432.28               1,432.28   
157    5-Diğer Stoklar                                           1,432.28                     1,432.28   
18G-Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakk.              470.86                  979.99   
     1-Gelecek Aylara Ait Giderler                    470.86                        979.99   
19  H-Diğer Dönen Varlıklar                                         -                           -     
195    5-İş Avansları                                                         -                                    -     
2II-DURAN VARLIKLAR                              17,136,067.86       17,135,147.06   
22  A-Ticari Alacaklar                                    1,910.20               1,910.20   
226    5-Verilen Depozito ve Teminatlar                          1,910.20                     1,910.20   
24  C-Mali Duran Varliklar                               20,000.00              20,000.00   
240    1-Bağlı Menkul Kıymetler                               20,000.00                  20,000.00   
25  D-Maddi Duran Varliklar                       17,113,059.87       17,112,213.66   
250    1-Arazi ve Arsalar                               1,362,000.00            1,362,000.00   
252    3-Binalar                                      15,841,000.00          15,841,000.00   
254    5-Tasıtlar                                             25,458.16                  25,458.16   
255    6-Demirbaşlar                                          50,495.13                  50,495.13   
257    8-Birikmiş Amortismanlar(-)              -          327,893.42    -          331,739.63   
258    9-Yapılmakta Olan Yatırımlar                                           -                                    -     
259    10-Verilen Avanslar            162,000.00                165,000.00   
26  E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar                       1,097.79               1,023.20   
260    1-Haklar                                                  1,321.56                     1,321.56   
268    7-Birikmiş Amortismanlar (-)-                   223.77    -                   298.36   
28  G-Gelecek Yıll.Ait Gdrl.ve Glr.Tahakkukl                        -                           -     
280    1-Gelecek Yıllara Ait Giderler                                         -                                    -     
                AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI                       18,152,468.38       18,404,060.75   
3I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                      261,350.06            391,137.22   
32  B-Ticari Borçlar                                      2,484.33               2,128.85   
320    1-Satıcılar                                                  859.33                        503.85   
326    4-Alınan Depozito ve Teminatlar                           1,625.00                     1,625.00   
33  C-Diğer Borçlar                                      12,600.36                    55.88   
335    4-Personele Borçlar                                                    -                                    -     
336    5-Diğer Çesitli Borçlar                                12,600.36                           55.88   
34  D-Alınan Avanslar                                               -                           -     
340    1-Alınan Avanslar                                                      -                                    -     
36  F-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler                     1,167.40               1,912.66   
360    1-Ödenecek Vergi ve Fonlar                                   463.05                     1,056.33   
361    2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                       704.35                        856.33   
38  H-Gelecek Ayl.Ait Gelir.ve Gider Tahakk            245,097.97            387,039.83   
380   1-Gelecek Aylara Ait  Gelirler         239,597.97            382,089.83   
381    2-Gider Tahakkukları                                      5,500.00                     4,950.00   
5III-ÖZKAYNAKLAR                                 17,891,118.32       18,012,923.53   
50  A-Mal Varlığı                             17,403,542.21       17,836,266.12   
500    1-Mal Varlığı                                        3,377,879.67            3,810,603.58   
500    2-Maddi Duran Varlık Yeniden Değ. Artışları                                      14,025,662.54          14,025,662.54   
54  C-Kar Yedekleri                                                 -                           -     
549    5-Özel Fonlar                                                          -                                    -     
57  D-Geçmiş Yıllar Karları                                                           -                                    -     
570    1-Geçmiş Yıllar Karları                                                           -                                    -     
59  F-Dönem Net Gelir Fazlası(Gider Fazlası)                           487,576.11            176,657.41   
590    1-Dönem Net Gelir Fazlası                                     487,576.11                176,657.41   
                PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI                       18,152,468.38       18,404,060.75   

  Gelir Tablosu :                                      

 

BRÜT GELİRLER  978,478.57
1.Kira Gelirleri 893,060.74 
2.Şartlı Bağışlar 3,000.00 
3.Şartsiz  Bağışlar 82,417.83 
4.Diğer Gelirler 0 
İNDİRİMLER(-)   
NET FAALİYET GELİRLERİ  978,478.57
  BRÜT FAALİYET GELİR GİDER FARKI  978,478.57
FAALLİYET GİDERLERİ (-)  -915,093.03
1-Genel Yönetim Giderleri -116,118.63 
2.Amaca Yönelik Giderler -798,974.40 
a-Sema Yazar İlköğretim Okulu Yardımları-448.48  
b-Sema Yazar Orta Okulu Yardımları-5,000.00  
c-Hayri Haseki Aile Sağlığı Merkezi Yardımları0.00  
d-Üniversite Öğrencilerine Verilen  Burs Yardımları-353,890.00  
e-Malzeme Kıtap Kırtasiye Yardımları-3,000.00  
f-Amaç İçi Faaliyetlerde Kullanılmak Üzere Katalog,Bayrak,Plaket v.b. Giderler-365.80  
g-Kitap Basım Giderleri-3,835.00  
h-Yapılan Sosyal Yardımlar-7,012.00  
ı-Öğrenci Tanışma ve Mezuniyet Toplantısı Giderleri-2,259.00  
i-Bursiyer Öğrenci Yemek Giderleri-17,271.00  
j-Kayseri İli Yardım Derneği  -1,150.00  
k-Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne Yapılan Yardımlar-674.11  
l-Yedi Göller Gezisi-4,546.00  
m-Sema Yazar Vakfı 27.Kuruluş Yılı Kutlamaları Konser Yemek v.s. Giderleri-3,061.25  
n-İldem Servet Yazar Sağlık Ocağı Yardımları-160,698.12  
o-Belsin Sera Yazar Afet Koordinasyon Merkz. Yardımları-207,443.44  
p-Sema Yazar Anma Töreni Giderleri-26,405.00  
r-Amaçlara Yönelik Diğer Faaliyet Giderleri     -1915.20  
 FAALİYET GELİR GİDER FARKI  63,385.54
DİĞ.FAAL.OL. GELİR ve KARLAR  78,449.37
 1.İştiraklerden Temettü Gelirleri - 
 2.Faiz Gelirleri 12,251.86 
 3.Menkul Kıymet Satış Gelirleri 3,149.47 
 4.Kambiyo Karları 60,216.52 
5. Diğer Olağan Gelir Ve Karlar 2,831.52 
DİĞ.FAAL.OL.GİDER ve ZARARLAR (-)  -20,029.64
 1. Kambiyo Zararları -20,029.64 
 2. Karşılık Giderleri 0.00 
  OLAĞAN GELİR GİDER FARK  121,805.27
DİĞ.FAAL.OL.DIŞI GELİR VE KARLAR  54,852.20
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 54,852.20 
2-Diğer Faal. Ol.dışı Gelir ve Karlar 0.00 
DİĞ.FAAL.OL.DIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)  -0.06
1-Önceki Döneme Ait Gider ve Zararlar (-) 0.00 
2-Diğer Faal.Ol.dışı Gider ve Zararlar (-) -0.06 
 DÖNEM GELİR GİDER FARKI  176,657.41