Diğer Faaliyetler

Maden Tetkik Arama Tabiat Tarihi Müzesi (Ankara): Canlılar Müzesi’nin içerisine görme engellilerin erişimi için okuma plaketleri yaptırılmıştır.

Ahi Yusuf Camii Restorasyonu (Antalya): Vakıf tarafından Ahi Yusuf Camii ve Türbesi’nin iç ve dış restorasyonu yaptırılmıştır.

Category:
Corporate
Share: