Vakfın Amacı

Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin teminatı olan gençleri; milli ve manevi değerlerine bağlı, Büyük Önder Atatürk'ün çizdiği yolda önderlik kişiliğini ve vasıflarını kazandırarak, ülkemize ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu anlayışla ülkenin ve özellikle gençliğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gerekli faaliyetlerde bulunmak, sosyal imkânları sağlamak, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, başarıyı ödüllendirmek ve teşvik etmek suretiyle toplumun kalkınmasında üzerine düşen görevi yapmaktır.
Kurumsal Yapı
1990’dan Bugüne...

Sema Yazar Gençlik Vakfı’nın kurumsal yapısı mütevelli heyeti, kurucular ve yönetim kurulundan oluşmaktadır. Vakfımız TÜSEV’in kurucu üyesi olmakla birlikte Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan yaklaşık 250 vakfın arasındadır.

YAZAR AİLESİ
Kurucularımız